Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Poszukiwanie rozwiązania oszczędzania energii odnawialnej

Ze względu na to, że centra danych są budowane masowo, poprawa efektywności energetycznej stała się głównym tematem użytkowników.

KEHUA SOLUTION

Kehua oferuje kompletne ekologiczne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, takie jak fotowoltaika, magazynowanie energii, mikrosieci i system zarządzania energią. Biorąc pod uwagę planowanie i budowę centrum danych, nieużywany dach wykorzystywany jest do budowy rozproszonej elektrowni fotowoltaicznej na dachu w celu dostarczenia energii do budynku i urządzeń.

Podstawowa koncepcja oszczędzania energii: Systematycznie poprawiają ogólną sprawność energetyczną i poziom zarządzania energią poprzez aktywnie zwiększające wykorzystanie energii w centrach danych.


KEHUA SOLUTION
Ekologiczny

Ekologiczny

Wykorzystanie energii odnawialnej w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa

Oszczędzanie kosztów

Oszczędzanie kosztów

Oszczędzanie kosztów energii elektrycznej i redukcja kosztów eksploatacji.

 Inteligentny

Inteligentny

Monitorowanie danych o zużyciu energii w czasie rzeczywistym, przetwarzanie i analizowanie zużycia energii, identyfikowanie obiektów energooszczędnych oraz podejmowanie decyzji optymalizacyjnych.

Stabilny

Stabilny

System magazynowanie energii może być łączony w celu poprawy stabilności zasilania.