Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -S

Zgodnie z rozwojem technologii, kluczowe wyposażenie centrum danych zmieniło się na modularyzację i miniaturyzację, a także zrealizowano budowę całkowicie niezależnego modułowego centrum danych.


Rozwiązanie WiseIDC-S centrum danych nadaje się do samodzielnego budowania centrów danych dla przedsiębiorstw, małych pomieszczeń IDC operatorów, modernizacji starych serwerowni i małych pomieszczeń danych różnych przedsiębiorstw (w tym finansów, firm internetowych, rządu, BAT, przemysłu itp.)


KEHUA SOLUTION

Kehua wskazuje kierunek rozwoju centrów danych, wprowadzając modułowe rozwiązanie o wysokim standardzie z możliwością standaryzacji, dowolnym i szybkim wdrożeniem oraz wysoką efektywnością energetyczną.

KEHUA SOLUTION
Safe

Safe

Linkage with fire control system to ensure safe operation of IT equipment.

Flexible

Flexible

Modular functional units, factory prefabricated standardized components, rapid site deployment, flexible capacity expansion.

Efficient

Efficient

Closed cold channel design, efficient modular uninterruptable power supply, single module PUE less than 1.5.

Intelligent

Intelligent

Centralized monitoring platform mode real-time monitoring, 7×24 hours unattended.