Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -M

IDC realizuje podstawową działalność przedsiębiorstw i operatorów, a także stanowi platformę obsługującą przedsiębiorstwa we wdrażaniu zarządzania wartością. Dlatego też użytkownicy mają wysokie wymagania dotyczące bezpiecznego, niezawodnego i efektywnego działania


Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -M stosuje się w samodzielnie zbudowanych centrach danych i pomieszczeniach IDC operatorów.


KEHUA SOLUTION

Rozwiązanie to rozszerza system dystrybucji zasilania z firmy Kehua, system chłodzenia i inteligentny system zarządzania eksploatacją i konserwacją, może skutecznie zapewnić normalną pracy centrum danych, dzięki czemu nie wpłynie to na podstawową działalność przedsiębiorstwa.

KEHUA SOLUTION
Dowolny

Dowolny

Modułowe jednostki funkcjonalne, prefabrykowane i znormalizowane komponenty, szybkie rozmieszczenie na budowie, dowolne zwiększanie wydajności dla spełnienia wymogów etapowej budowy inwestycji;

Bezpieczny

Bezpieczny

Wysoce niezawodna konstrukcja systemu, inteligentne sterowanie, połączenie z systemem przeciwpożarowym do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sprzętu IT.

Efektywne

Efektywne

Zamknięta konstrukcja zimnoprzewodowa, wydajny modułowy zasilacz bezprzerwowy, pojedynczy moduł PUE mniej niż 1,5.

Inteligentny

Inteligentny

Niezależnie od tego opracowany kompleksowy system zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu 3D do monitorowania, analizy i statystyki w czasie rzeczywistym.