Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -L

Biorąc pod uwagę rozwój chmury obliczeniowej, 5G, dużego zbioru danych, Internetu przedmiotów, Internetu mobilnego i innych technologii, liczba i skala budowy centrów danych w chmurze rośnie każdego dnia, a stopień budowy i gęstość mocy pojedynczych szaf również stopniowo wzrasta.

KEHUA SOLUTION

Stosując się do koncepcji "pełnej optymalizacji cyklu życia", Kehua zapewnia klientom pakiet kompleksowych rozwiązań, w tym badanie projektu i wybór lokalizacji, planowanie i projektowanie, rozwiązania produktowe, konstrukcje i budowa, dostawa i konserwacja, obsługa półek i inne usługi na kompletnym i wydajnym profesjonalnym zespole technicznym i bogatych liniach produktów wysokiej klasy.

KEHUA SOLUTION
Bezpieczny

Bezpieczny

Wysoce niezawodna konstrukcja systemu, inteligentne sterowanie, połączenie z systemem przeciwpożarowym do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sprzętu IT.

Dowolny

Dowolny

Modułowe jednostki funkcjonalne, prefabrykowane i znormalizowane komponenty, szybkie rozmieszczenie na budowie, dowolne zwiększanie wydajności dla spełnienia wymogów etapowej budowy inwestycji.

Efektywne

Efektywne

Różne zasilanie, klimatyzacja, budynki, wytwarzanie nowej energii, magazynowanie energii i technologia oszczędzania energii, pojednyczy moduł PUE mniejszny niż 1,5.

Inteligentny

Inteligentny

Niezależnie od tego opracowany kompleksowy system zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu 3D do monitorowania, analizy i statystyki w czasie rzeczywistym.