Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu signalizacji

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu signalizacji

System sygnalizacyjny, jako bardzo ważny system elektromechaniczny, który integruje sterowanie transportem kolejowym i sterowanie eksploatacją pociągów, jest bezpośrednio związany z bezpieczeństwem i wydajnością eksploatacyjną oraz jakością obsługi systemu miejskiego transportu kolejowego. Zapewnia on bezpieczeństwo pasażerów i pociągów oraz realizację funkcji szybkiej, intensywnej i uporządkowanej eksploatacji pociągów.
Więcej informacjiWięcej informacji

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu układu komunikacyjnego

System komunikacyjny jest internetową platformą służącą do dowodzenia pracą metra, zarządzania organizacją, obsługi pasażerów i przekazywania różnych informacji. System ten zapewnia szybką, dokładną i niezawodną transmisję i wymianę komunikatów głosowych, danych i obrazów dla funkcjonowania i zarządzania metrem.W normalnych warunkach system komunikacyjny zapewnia bezpieczną i efektywną eksploatację pociągów i zapewnia pasażerom wysokiej jakości usługi przewozowe. W sytuacjach odbiegających od normy może on zostać szybko przełączony na system kierowania, mający na celu zapobieganie katastrofom, udzielanie pomocy i postępowanie w razie wypadku.
Więcej informacjiWięcej informacji
Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu układu komunikacyjnego
Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu bramki osłonowej w metrze

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu bramki osłonowej w metrze

Układ drzwi ekranowych metra oddziela peron od obszaru eksploatacji pociągu, zmniejszając straty spowodowane wentylacją przejazdów zimnym powietrzem na stacji, co zapewnia bezpieczeństwo pociągów i pasażerów wjeżdżających/wchodzących i wyjeżdżających/wychodzących ze stacji. System drzwi z ekranem w metrze pomaga zmniejszyć hałas podczas jazdy pociągu, co stwarza bezpieczne i komfortowe środowisko oczekiwania dla pasażerów. Jest on również bardziej energooszczędny, bezpieczny, przyjazny dla środowiska.
Więcej informacjiWięcej informacji

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu automatycznego pobierania opłat za energię elektrycznego(AFC)

Na bazie komputera, komunikacji, Internet, kontroli automatycznej i innych technologii, system AFC wykonuje automatyczny pobieranie opłat w transporcie kolejowym wraz z całym procesem sprzedaży biletów, kontroli biletów, fakturowania, pobierania opłat, statystyki, sortowania, zarządzania itp.
Więcej informacjiWięcej informacji
Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu automatycznego pobierania opłat za energię elektrycznego(AFC)
Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu informacji pasażerskiej (PIS)

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu informacji pasażerskiej (PIS)

Na podstawie technologii sieci multimedialnej, system informacji pasażerskiej PIS zapewnia usługi informacyjne dla pasażerów poprzez system komputerowy, stacje i terminale wyświetlaczy pokładowych. W normalnych warunkach system dostarcza w czasie rzeczywistym dynamicznych informacji multimedialnych, takich jak powiadomienie pasażerów, czas przyjazdu i odjazdu pociągu, rozkłady jazdy pociągów, ogłoszenia i reklamy; w sytuacjach awaryjnych dostarcza dynamicznych instrukcji ewakuacyjnych.
Więcej informacjiWięcej informacji
1234