Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dotyczące zasilania systemu układu komunikacyjnego

System komunikacyjny jest internetową platformą służącą do dowodzenia pracą metra, zarządzania organizacją, obsługi pasażerów i przekazywania różnych informacji. System ten zapewnia szybką, dokładną i niezawodną transmisję i wymianę komunikatów głosowych, danych i obrazów dla funkcjonowania i zarządzania metrem.

W normalnych warunkach system komunikacyjny zapewnia bezpieczną i efektywną eksploatację pociągów i zapewnia pasażerom wysokiej jakości usługi przewozowe. W sytuacjach odbiegających od normy może on zostać szybko przełączony na system kierowania, mający na celu zapobieganie katastrofom, udzielanie pomocy i postępowanie w razie wypadku.


KEHUA SOLUTION

Specjalny i kompleksowy produkt systemu zasilania komunikacyjnego kolei Kehua wykorzystuje wysokoczęstotliwościowe, przełączane urządzenia zasilające DC48V, aby zapewnić wysokiej jakości, nieprzerwane zasilanie urządzeń elektrycznych w maszynowni. Może on zapewnić normalną pracę urządzeń elektrycznych, rozwiązać problem uszkodzeń urządzeń czołowych spowodowanych niską jakością zasilania i uniknąć strat.

KEHUA SOLUTION
Reliable

Reliable

Modular redundancy design mode in UPS and DC power supply system to improve power supply reliability and reduce subsystem fault probability and related randomness affecting normal operation

Flexible

Flexible

Modular design of all components for convenient maintenance

Compact

Compact

Compact and small volume of KEHUA battery to save confined spaces of underground platform

Intelligent

Intelligent

Highly intelligent, green and efficient

Powiązane odniesienia