Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie do Systemu Automatyki Budynkowej(BAS)

W przypadku systemu BAS stosowanego w metrze, urządzenia elektromechaniczne, w tym system wentylacji klimatyzacyjnej, system zaopatrzenia w wodę i system odwadniania, system oświetlenia, winda, schody ruchome, znak naprowadzający itp. w stacji metra i pracującym tunelu są zarządzane i kontrolowane w działaniu przez rozproszony komputerowy system nadzoru i kontroli. Podczas pożaru lub zatoru pociągu, tryb pracy przeciwko katastrofom będzie sprawnie włączony. Według informacji o pożarze wysyłanych przez system sygnalizacji pożaru lub informacji o blokach wysyłanych przez automatyczny system sterowania pociągiem, dopływ i odpływ powietrza będą automatycznie regulowane pod kątem wentylacji, odprowadzania dymu i ewakuacji personelu.

KEHUA SOLUTION

Na stacjach, zajezdniach wagonowych, w pomieszczeniach wentylatorów segmentowych i innych obszarach, następujące operacje mogą być zrealizowane przez BAS, jak np. monitorowanie wszystkich urządzeń elektromechanicznych i automatyczna kontrola celowa luminancji urządzeń oświetleniowych oraz natężenia nadmuchu i objętości wody w urządzeniach wentylacyjnych klimatyzacji i tak dalej.

KEHUA SOLUTION
Łatwy w obsłudze

Łatwy w obsłudze

-Prosty i czytelny interfejs człowiek
-komputer (HMI) zaprojektowany przez profesjonalistów

Dowolny

Dowolny

-Różne obiekty odpowiadające różnym trybom interfejsu oraz zintegrowanemu i dowolnymu systemowi

Ekologiczny

Ekologiczny

-Wyjątkowe rozwiązanie sterowania oszczędzaniem energii w idealnym połączeniu z oszczędzaniem energii, redukcją zanieczyszczeń i komfortem.

Niezawodny

Niezawodny

-Wysokowydajny sprzęt komputerowy
-Zgodność i stabilność systemu zapewniona przez
-Stabilne i szybkie rozwiązanie sieciowe
-Hierarchiczna kontrola zwiększająca bezpieczeństwo