Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Tranzyt kolejowy - Rozwiązania dla integralnego systemu kontroli nadzorczej(ISCS)

Dla systematycznego projektowania budowanej linii kolejowej, system elektryczny, urządzenia elektromechaniczne, alarm przeciwpożarowy, osłona bramy, transmisja pasażerska, informacja pasażerska, CCTV, sprzedaż i kontrola biletów oraz inne podsystemy i urządzenia będą zintegrowane i kontrolowane przez ISCS (Integrated Supervision Control System), co ma zapewnić operatorom na służbie integracyjne funkcje operacyjne i poprawić bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność eksploatacji i konserwacji. ISCS zapewnia operatorom na wszystkich poziomach środki i narzędzia do monitorowania i kontroli całego wyposażenia podsystemu w centrum i na stacji, gdzie monitorowanie jest potrzebne.

KEHUA SOLUTION

KEHUA przyjmuje strukturę projektową typu "platforma + aplikacja". W razie potrzeby na platformie systemowej można zainstalować moduły oprogramowania, w tym moduły podstawowe, takie jak moduł monitorowania urządzeń elektromechanicznych lub elektrycznych itp. System ten jest wyposażony w konstrukcję rozproszoną w wielu domenach, która umożliwia łatwą rozbudowę i utrzymanie. W celu spełnienia indywidualnych wymagań różnych użytkowników dostarczane są zaawansowane wtórne narzędzia programistyczne. Technologia Middleware została zastosowana w celu zapewnienia kompatybilności z szerszym dostępem i zminimalizowania nakładów finansowych na interfejs użytkownika.

KEHUA SOLUTION
Dowolny

Dowolny

-Konfiguracja oprogramowania zależnie od potrzeb
-Dostosowanie do platform sprzętowych i programowych wszystkich głównych producentów

Niezawodny

Niezawodny

-Technologia redundancji zapewnia niezawodność
-Nadawanie poziomu sygnału bez zakłóceń
-Moduł ochrony odgromowej do unikania skutków pogody

Zaawansowany

Zaawansowany

Zaawansowane technologie w zakresie komputerów i komunikacji

Efektywne

Efektywne

Sprawne reagowanie na awarie w celu poprawy efektywności działania

Powiązane odniesienia