Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie dla elektrowni

W celu sprostania wymaganiom przyśpieszającej, inteligentnej budowy fabryki, potrzebne jest wysoce niezawodne, stabilne i wysokiej jakości źródło zasilania, aby zapewnić bezpieczne, niezawodne, stabilne i inteligentne zasilanie i dystrybucję całego zakładu. Dlatego ważne jest, aby znaleźć sposób na monitorowanie, sterowanie i ochronę systemu elektroenergetycznego, jak również na wykorzystanie mocy i zarządzanie nią w warunkach normalnych i awaryjnych. 

System szaf AC i DC przeznaczony do zasilania bezprzerwowego prądu stałego i przemiennego dla elektrowni jądrowych, elektrociepłowni, elektrowni wodnych i innych typów elektrowni. Konieczne jest również zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy głównej komory zasilania, pomieszczenia przekaźnikowego, systemu MIS i innych ważnych urządzeń sterujących.


KEHUA SOLUTION

System gwarancji zasilania elektrowni składa się z szafy DC serii KHGZDW, zasilacza bezprzerwowego serii DL31, systemu zasilania z obwodem obejściowym oraz akumulatora. Poprzez zainstalowanie szaf DC i systemów akumulatorów, redundantne, rezerwowe zasilanie DC jest zapewnione dla ważnych urządzeń automatycznych (zabezpieczenie przekaźników) i innych urządzeń w elektrowni. Zasilacz UPS jest połączony z akumulatorem szafy DC i obejściem (bypassem) za pomocą izolowanego regulatora napięcia, aby zapewnić wysoce niezawodny system zasilania ważnych odbiorów prądu przemiennego.

KEHUA SOLUTION
Flexible

Flexible

Flexible plan, strong adaptability

Reliable

Reliable

Multiple guarantees and high reliability

Long-lasting

Long-lasting

Industrial - grade facilities, long design life

Intelligent

Intelligent

Interface of industrial standard, humanized design, intelligent operation and maintenance

Powiązane produkty