Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

FAbryka inteligentna - Rozwiązanie systemu zarządzania energią elektromagnetyczną(EMS)

Bardzo ważne dla oszczędzania energii i zwiększania efektywności energetycznej jest informatyzacja i inteligencja w zarządzaniu różnymi źródłami energii (woda, energia elektryczna, gaz ziemny, para wodna, sprężone powietrze itp.) Rozwiązanie to ma zastosowanie do wszystkich publicznych podsystemów energetycznych całego zakładu i może kompleksowo monitorować i zarządzać całym otoczeniem zakładu.

System zarządzania energią IEMS3000 wyposażony jest w najnowszą technologię nowoczesnej energii elektrycznej, komputera i komunikacji, która automatycznie zbiera i mierzy zdalne zużycie energii, dostarczając dokładne, niezawodne, szybkie i kompletne dane systemowe. Następnie system analizuje, podsumowuje, oblicza i przechowuje zebrane dane, generując w ten sposób różne raporty i umożliwiając użytkownikom dokładne monitorowanie ich zużycia energii w czasie rzeczywistym 

W tym samym czasie system może również szybko wykryć problemy w urządzeniu pomiarowym użytkownika, a następnie powiadomić personel monitorujący, aby te problemy wyeliminować, dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnych strat ekonomicznych spowodowanych awarią urządzenia pomiarowego.


Oszczędzanie kosztów

Oszczędzanie kosztów

Znaczna poprawa efektywności zarządzania statystycznego efektywności energetycznej w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów pracy.

Efektywne

Efektywne

Stworzenie systemu zarządzania efektywnością energetyczną, wizualizacja i informatyzacja procesu zużycia energii oraz poprawa efektywności wykorzystania energii.

Korzystny

Korzystny

Poprawa efektywności obecnie eksploatowanych przez przedsiębiorstwo urządzeń energochłonnych, wprowadzenie wysokowydajnej działalności produkcyjnej oraz zwiększenie korzyści ekonomicznych zakładu.

Inteligentny

Inteligentny

Inteligencja i informatyzacja sterowania dystrybucją energii elektrycznej oraz dalsze wykorzystanie potencjału oszczędności energii.

Powiązane odniesienia