Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

FFabryka inteligentna - Rozwiążanie PSCADA

Zakład przemysłowy wyposażony jest w skomplikowany system elektroenergetyczny, dlatego konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności, stabilności i inteligencji zasilania i dystrybucji energii elektrycznej w całym zakładzie, co ma zapewnić skuteczną kontrolę systemów monitorowania, sterowania, ochrony i innych systemów systemu elektroenergetycznego, a także zarządzania energią elektryczną w warunkach normalnych i awaryjnych. Rozwiązanie to jest dostosowane do automatyzacji systemu elektroenergetycznego całego zakładu. Funkcje tego rozwiązania obejmują monitorowanie, sterowanie, ochronę itp.

KEHUA SOLUTION

Rozwiązanie PSCADA jest wprowadzane przez KEHUA na podstawie charakterystyki przemysłowego systemu monitoringu mocy i wieloletnich doświadczeń firmy w zakresie produkcji i rozwoju w przemyśle elektrycznym. Obecne rozwiązanie wykorzystuje nowe technologie w różnych dziedzinach, takich jak komputer, komunikacja i automatyczne sterowanie w celu zintegrowania online/offline danych systemu elektroenergetycznego, danych użytkownika i struktury systemu w celu zbudowania kompletnego systemu automatyzacji zasilania.

KEHUA SOLUTION
Efektywne

Efektywne

Zarządzanie wielopoziomowe o większej wydajności (poziom zatokowy, poziom komunikacji i poziom sterowania terminalem)

Łatwy

Łatwy

Łatwa konserwacja: do konfiguracji plików inżynierskich sterownika i odpowiedniego generowania plików służy specjalne oprogramowanie serwisowe PCS3000.
Wysoka wydajność przetwarzania komunikacji: wykorzystanie specjalnego urządzenia do zarządzania komunikacją w zakresie energii elektrycznej, wyposażonego w kompletną bibliotekę protokołów dotyczących energii elektrycznej, które mogą być specjalnie opracowane. System charakteryzuje się dużą pojemnością dostępową i zgodnością.

Dowolny

Dowolny

Dowolne i różnorodne struktury i rozwiązania systemowe: tryb autonomiczny, tryb jednego serwera + klienta, tryb serwera redundancji + wielu klientów.

Niezawodny

Niezawodny

Bezpieczny i niezawodny: Rozwiązanie zawiera wiele różnych struktur redundantnych, w tym redundancję serwerów danych, redundancję struktury sieciowej itp., co skutecznie gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność działania systemu.

Powiązane odniesienia