Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie dla inteligentnego źródła zasilania bezpiecznego przejścia

W szpitalach, zwłaszcza w miejscach publicznych, takich jak korytarze bezpieczeństwa, gabinety pooperacyjne i stacje pielęgniarskie, obowiązują coraz wyższe wymagania dotyczące elektryczności budynków. Awaria zasilania spowoduje duże zagrożenia dla bezpieczeństwa Rozwiązanie to może być stosowane w miejscach publicznych, takich jak przejścia bezpieczeństwa, sale pooperacyjne i stacje pielęgniarskie.

KEHUA SOLUTION

KEHUA może zapewnić wysoce niezawodny system zasilania awaryjnego EPS.

KEHUA SOLUTION
Niezawodny

Niezawodny

Wielokrotna redundancja i surowe uwierzytelnianie jakościowe w celu pełnego zapewnienia oświetlenia i zasilania lamp sygnalizacyjnych w warunkach awaryjnych oraz zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji personelu.

Inteligentny

Inteligentny

Inteligentny system monitorowania i konserwacji w celu poprawy szybkości i skuteczności konserwacji oraz zmniejszenia kosztów rutynowej konserwacji.

Powiązane odniesienia