Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie systemu magazynowania energii w budynkach handlowych i przemysłowych

System magazynowania energii zbiera i przechowuje nadwyżkę energii, która nie jest wykorzystywana przez pewien okres czasowy, a następnie wydobywa ją i wykorzystuje w okresie szczytowego zużycia lub wysyła do miejsc o ograniczonej dostępności energii. System magazynowania energii w budynkach handlowych i przemysłowych stosuje się w firmach, fabrykach, pomieszczeniach handlowych, stacjach ładujących i innych miejscach z

● Duże wahania dziennego zapotrzebowania na energię elektryczną

Duże zużycie energii elektrycznej przy systemie szczytowo-dolinowym 

● Niewystarczająca wydajność dystrybucji

● Różne odbiory i zastosowanie zasilacza awaryjnego


KEHUA SOLUTION

KEHUA oferuje niezawodne rozwiązania systemu magazynowania energii, które skutecznie spełniają takie funkcje jak: oszczędzanie energii przez wyrównywania szczytowych obciążeń sieci i zasilanie awaryjne itp., co prowadzi do obniżenia kosztów systemu, ustabilizowania zasilania i zwiększenia wydajności.

KEHUA SOLUTION
Wyrównywanie szczytowych obciążeń sieci

Wyrównywanie szczytowych obciążeń sieci

Obniżenie kosztu energii elektrycznej przy ograniczeniu zapotrzebowania w godzinach szczytowych.

Czasowe udostępnianie zasilania

Czasowe udostępnianie zasilania

Odciążanie w godzinach szczytowych i ograniczenie częstotliwości zmian obciążenia

Dowolny

Dowolny

Przy zwiększonym odbiorze energii, dodanie systemu magazynowania energii może doprowadzić do zwiększenia wydajności.

Niezawodny

Niezawodny

Zasilanie awaryjne do zapewnienia nieprzerwanego zasilania (w trybie bez połączenia do sieci elektrycznej)

Powiązane produkty

Powiązane odniesienia