Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie do inteligentnego systemu parkingu samochodowego

Parkingi i urządzenia do ładowania pojazdów są niezbędną infrastrukturą nowych miast i stanowią ważne warunki do rozwoju branży pojazdów energetycznych. Dzięki upowszechnieniu i zwiększeniu elektryfikacji i inteligencji, zarządzanie platformami ładującymi może lepiej ułatwić operatorom parkingów zarządzanie własnymi urządzeniami do ładowania i pojazdami. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w projektach budowy infrastruktury ładującej, takich jak osiedla mieszkaniowe, kompleksy handlowe i miejsca turystyczne.

KEHUA SOLUTION

Rozwiązanie KEHUA dla inteligentnych parkingów wykorzystuje stosy ładujące AC i DC do budowy wysokiej klasy inteligentnych parkingów. Informacje o ładowaniu są łatwe do opanowania dla użytkowników, a rozliczenie i płatność są bezpieczne i wygodne.

KEHUA SOLUTION

Powiązane odniesienia