Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

System fotowoltaiczny w budynkach handlowych lub przemysłowych średniej wielkości

Koszt energii elektrycznej wykorzystywanej do celów gospodarczych jest zazwyczaj wysoki w centrach gospodarczych, dużych centrach handlowych, ośrodkach przemysłowych i innych budynkach i miejscach o skoncentrowanym zużyciu energii elektrycznej, więc warto korzystać z elektrowni PV. 


KEHUA SOLUTION

Firma KEHUA oferuje falownik kłujący o mocy 30-60kW do instalacji PV w budynkach handlowych i przemysłowych. Rozwiązanie to jest przeznaczone do szerokiej dystrybucji i wielostronnej orientacji na dachu oraz do dowolnego zastosowania w celu pełnego wykorzystania możliwości dachu, i odpowiada na potrzeby samodzielnego zużycia energii elektrycznej i dystrybucji dodatkowej, z dostępem do niskonapięciowej sieci energetycznej 380/400Vac.

KEHUA SOLUTION
Korzystny

Korzystny

Konstrukcja Multi MPPT, wydajność do 99%, zmaksymalizowane wytwarzanie energii elektrycznej

Niezawodny

Niezawodny

IP65 do przeznaczenia zewnętrznego, przystosowanie do skomplikowanych warunków

Inteligentny

Inteligentny

● Platforma zarządzająca na chmurze
● App do monitorowania w czasie rzeczywistym

Kompaktowy

Kompaktowy

Niewielke pomieszczenie zajmowane, dowolna instalacja

Powiązane produkty

Powiązane odniesienia